Kom med på världsmetodistkonferens i Göteborg, Sverige 14-18.8.2024!

16.01.2024 kl. 15:35
Temat för konferensen, vars huvudspråk är engelska, är "On the Move". Det är ett tillfälle som fördjupar tron, knyter samman, skapar energi för tillväxt och urskiljer framtida konturer för tjänst, service och ledarskap bland metodisternas världsfamilj av folk, kyrkor och konferenser.

Huvudteman är migration, pilgrimsvandring och ledande ljus. Det omfattande och intressanta programmet kommer att kretsa kring dessa tre teman.

Worship by the renowned Rev. Dr. Audrey Warren will open the World Methodist Conference on Wednesday evening at 19:00.  Life-changing worship services will continue each evening of the Conference.  All are free and open to the public.

Please choose from the sessions/seminars listed below to enhance your daily Conference participation.  See Program tab for descriptive titles and leadership.

These options are in addition to the daily full-Conference gatherings, including morning Worship and session (beginning at 8:30am Thursday, Friday, and Saturday), closing Worship at 10am on Sunday, evening sessions, and nightly at 7pm.

Wed August 14  Council meeting 08:30 – 12:30
        Registration 12:00 – 21:00
        Opening / Evening Service 19:00 – 20:30

Thu August 15    MIGRATION – Day and Evening
           Activities Available            

Fri August 16      PILGRIMAGE – Day and Evening
        Activities Available          

Sat August 17     GUIDING LIGHTS – Day and
        Evening Activities Available  
       
 14:00-17:00 Worship in the Archipelago ($30
        USD) Scenic Boat Tour - This is the only
        afternoon offering for Saturday, 17 August
        2024. Otherwise, you can choose to enjoy the
        afternoon as free time.

Sun August 18    Closing Worship 10:00
        Council meeting  14:30 – 18:00

Mer om programmet r och här och om här om seminarierna.

Funderar du på boende? Hans Wallstedt har lovat att hjälpa till med det, kontakta honom före utgången av januari 2024! E-post: hans.wallstedt@gmail.com

Kyrkostyrelsen beslöt 22.1 att ge bidrag till 20 personer från vårt samfund som deltar i konferensen. Bidraget är 175e/ person. Kontakta samfundssekreteraren (cata@metodistkyrkan.fi) för närmare instruktioner om bidraget, ifall du är intresserad. Bidragen ges i anmälningsordning.

Early bird priser inom januari och konferensens hemsida.