Bli pastor eller församlingsarbetare?

Funderar du på vad du vill börja jobba med i framtiden eller på att byta yrke? Eller skulle du vilja göra någonting nytt vid sidan om ditt nuvarande jobb eller vid sidan om dina studier? Om du har ett hjärta för att bygga den lokala församlingen och är intresserad av att leda och utrusta människor i deras tro, kan pastorsyrket vara någonting för dig. Som pastor i en lokal församling har du möjlighet att växa i dina gåvor och i din kallelse, skapa kontakter till människor i samhället och stöda människor mitt i livet.

Finlands svenska metodistkyrka är verksam på drygt tio orter i Svenskfinland, från Karleby till Lovisa, och har utmärkta ekumeniska kontakter till andra kristna kyrkor. På sikt finns det ett växande behov av pastorer inom samfundet. Som pastor i Metodistkyrkan kan man jobba heltid eller deltid, beroende på församlingens behov och den egna livssituationen. En teologisk examen är inte ett krav för att kunna tjäna som pastor, men en längre tjänst som pastor inom kyrkan förutsätter intresse för att förkovra sig inom teologi.

Som pastor är man en del av ett kollegium av pastorer som håller kontakt, träffas regelbundet och stöder varandra. Som pastor i metodistkyrkan har man även möjlighet till varierande fortbildning, bl.a. inom teologi, ledarskap och församlingsutveckling. Det finns också möjlighet till andra typer av arbetsroller inom församlingarna och inom kyrkan, t.ex. som församlingsarbetare, praktikant eller civiltjänstgörare.

Är du intresserad av att veta mera om att arbeta som pastor eller om andra befattningar inom Metodistkyrkan? Mera information får du av:
Distriktsföreståndare Camilla Klockars, tfn 0505206548
Per e-post: förnamn.efternamn[at]metodistkyrkan.fi