Metodistkyrkans uppdrag

Finlands svenska metodistkyrkas uppdrag är ”att vara en kyrka mitt i samhället, för att möta människor med Guds kärlek och hjälpa dem att bli Jesu efterföljare.” Vi tror på en kyrka som är verksam bland människorna i kyrkans omgivning, mitt i samhället.

Finlands svenska metodistkyrka fortsätter att utveckla sitt arbete för att bli en större resurs i samhället. Kyrkostyrelsen som jobbar kontinuerligt med att forma kyrkans strategi. Ett led i denna verksamhet var att göra en enkät till församlingarna hösten 2021. Den behandlades sedan på årskonferensen 2021 och kyrkostyrelsen fortsätter att jobba med förslagen som kom upp. 

Du kan läsa mer om vårt visionsarbete här och på vilket sätt vi är en kyrka mitt i samhället.

Nya människor vinns oftast bäst genom nya sammanhang. Metodistkyrkan tror på behovet av församlingsplantering. En strategigrupp möts regelbundet för att be och brainstorma kring potentiella planteringar i Svenskfinland. Den nyaste planteringen kommer att finnas i Vanda. Metodistkyrkans biskop Christian Alsted driver visionen om församlingsplantering starkt. 

Rådet för mission koordinerar arbetet med våra samarbetsparnters. Begreppet mission inrymmer här såväl en humanitär insats (via utvecklingssamarbete) som evangelisationsarbete.

Akutellt kan du läsa här.