Sociala principer

Sedan 1972 har aktuella ställningstagande samlats i de s.k. Sociala principerna, som revideras och uppdateras vart fjärde år av metodistkyrkans generalkonferens.

Metodistkyrkan har alltid fäst stor vikt vid social rättvisa. Dess medlemmar har ofta intagit tydliga kristna ståndpunkter i kontroversiella frågor. Så opponerade sig till exempel de första metodisterna mot slavhandel, smuggling och omänsklig behandling av straffångar.

En social bekännelse antogs 1908, och sedan 1972 har aktuella ställningstagande samlats i de s.k. Sociala principerna, som revideras och uppdateras vart fjärde år av Metodistkyrkans generalkonferens.

Sociala principerna är ett försök att efter bön och eftertanke uttala sig i mänskliga frågor i vår tid utifrån en balanserad bibelsyn och metodistisk teologi. Syftet är att i profetisk anda ge vägledning och skänka övertygelse. De sociala principerna kallar Metodistkyrkans alla medlemmar att i bönens anda studera och föra samtal om tro och liv.

Sociala principerna finns på engelska här.