Vi ber för Mocambique!

20.03.2022 kl. 09:35
Inkommande söndags kollekt tillfaller Mocambique.

Pandemin har satt käppar i hjulen för vårt planerade projekt Livets frö. Nedan redogörs kort hur projektet kom till och nuläget.

2010 Ångmans besökte för första gången (för Ulla-Gun som växte upp i Cambine, första återbesöket på 35 år) och såg många behov. Med en stark önskan om att hjälpa till på något sätt började MiS samla pengar i församlingen till något för barn och ungdomarna i Cambine.

2013 nytt besök med lite insamlade medel för att se vad vi kunde hjälpa till med. I samråd med pastor Julio Vilankulos renoverades Estrela byggnaden (där förskolan fungerade senare).

2014 kontakt togs från missionsrådet i Finland med Biskop Joaquina Nhanala för att veta om det finns intresse av ett samarbete för barn och ungdomar i Cambine och i december 2015 träffades man första gången för att diskutera projektet. Då hoppades vi kunna få statsbidrag för det.

2017  Besökte Ångmans åter Cambine och förberedde tillsammans med en lokal arbetsgrupp en formell projektansökan. Bernt Klockars och Annina Rosenquist kom också dit för några dagars fortsatt bearbetning av ansökan.

Samtidigt fortsattes upprustningen av Estrela byggnaden och samtal med den lokala arbetsgruppen fördes om vad man kunde göra redan nu. Tanken med renoveringen var att det skulle kunna användas både till förskola, under skoltid och för aktiviteter för äldre barn och ungdomar efter skoltid och kvällar. Många i den lokala gruppen uttalade en frustration över den långa tiden som processen skulle ta, samtidigt som de inspirerades av förberedelserna till att vilja börja göra något genast. 

Församlingen i Östersund hade fortsatt samlat pengar som nu fanns för att göra något. Det beslutades också att starta en liten förskola. Två kvinnor anställdes på en tjänst betald av Östersunds församling/Metodister i Sverige. Övriga kostnader ska bäras av en avgift som barnens föräldrar betalar.

 

Pga av cyklonen, som förstörde många byggnader i Cambine, så användes Estrella huset till boende för internatflickorna, och verksamheten med förskola fick vänta. Den kom igång några månader senare. 

2019-2021 Avslaget för projektet från finska staten gjorde att vi fick tänka om och skala ner hela projektet och prioritera om i samråd med kyrkan i Mocambique. Sedan kom pandemin och orsakade ännu mer ovisshet och försening. Under tiden blev också Estrelahuset utlånat till polis och därmed har förskolan varit på lång paus. Tanken har hela tiden varit den att förskolan ska vara en del av det större projektet så snart det startas. 

2022 Zoom-mötet har hållits med de lokala ansvariga och rådet för mission. Mycket oklarheter kunde klaras upp och hopp om att snart kunna starta finns. Vi fick uppgifter om att polisen byggt sig ett eget hus och snart kunde flytta bort från förskolan. Idag fick vi bekräftat att så har skett. Nu väntar vi på att Estrela huset ska kunna öppna sin förskola och att verksamhet som tänkts – för barn och ungdomar ska ta vid. 

Tack för dina förböner för Mocambique!

Cata Ekman-Niemi-Kaija

Ny koordinator i Mocambique

Livets frö-projektets koordinator Belsa Siforce har fått utnämning till en församling och nu har en ny koordinator tagit över verksamheten i Cambine. I början av juni ordnades ett seminarie, med 30 unga deltagare.Läs mera »
19.06.2024 kl. 09:09

Hälsning från Moçambique

På 1980 och 90-talet jobbade Ulla-Gun och Arne i Sierra Leone i åtta år. Därefter har Ulla-Gun jobbat i församlingen i Östersund och Arne med flyktingmottagning på kommunen. Nu är båda pensionerade, men upplever att missionskallelsen fortfarande lever. Läs mera »
28.11.2022 kl. 08:43

TNC 15 år!

TNC (The Nyadire Connection) som rådet för mission samarbetar med, har jobbat med olika projekt i 15 år på Nyadire missionsstation i Zimbabwe.Läs mera »
05.12.2021 kl. 10:01

Bön för Mocambique

Även Mocambique drabbas hårt av corona. Mycket bön och förbön behövs för Cambine och naturligtvis hela landet. Det är svårt att få riktigt grepp om hur coronasituationen faktiskt är eftersom det flesta och mest lättillgängliga testen finns i huvudstaden Maputo.Läs mera »
29.04.2021 kl. 09:22

Cyklonen Idai

ÄNNU en gång har Mocambique träffats av en cyklon - döpt till Idai – denna gång den värsta som drabbat södra Afrika någonsin.Läs mera »
01.04.2019 kl. 09:19