TNC 15 år!

05.12.2021 kl. 10:01
TNC (The Nyadire Connection) som rådet för mission samarbetar med, har jobbat med olika projekt i 15 år på Nyadire missionsstation i Zimbabwe.

TNC har förnyat sin struktur och delat upp ansvarsuppgifterna på fem olika delar med ett ledarteam som representerar varje del: : a) “Strategic Outreach” – jobbar på biskopsnivå för att ha samma vison hos båda parters b) “Strategic Inreach” –jobbar för att få mera understödjare både i kyrkor, organisationer och privatpersoner c) ”Finance”- genomskinlighet i hela ekonomin d) ”Oversight to TNC Programs” – helhetsansvar för de 12 TNC-programmen samt administration. Medledare finns både i Pittsburgh och Nyadire.


Här kan du läsa deras jubileumsnummer av nyhetsbladet.

Cata Ekman-Niemi-Kaija

Ny koordinator i Mocambique

Livets frö-projektets koordinator Belsa Siforce har fått utnämning till en församling och nu har en ny koordinator tagit över verksamheten i Cambine. I början av juni ordnades ett seminarie, med 30 unga deltagare.Läs mera »
19.06.2024 kl. 09:09

Hälsning från Moçambique

På 1980 och 90-talet jobbade Ulla-Gun och Arne i Sierra Leone i åtta år. Därefter har Ulla-Gun jobbat i församlingen i Östersund och Arne med flyktingmottagning på kommunen. Nu är båda pensionerade, men upplever att missionskallelsen fortfarande lever. Läs mera »
28.11.2022 kl. 08:43

Vi ber för Mocambique!

Inkommande söndags kollekt tillfaller Mocambique. Pandemin har satt käppar i hjulen för vårt planerade projekt Livets frö. Nedan redogörs kort hur projektet kom till och nuläget.Läs mera »
20.03.2022 kl. 09:35

Bön för Mocambique

Även Mocambique drabbas hårt av corona. Mycket bön och förbön behövs för Cambine och naturligtvis hela landet. Det är svårt att få riktigt grepp om hur coronasituationen faktiskt är eftersom det flesta och mest lättillgängliga testen finns i huvudstaden Maputo.Läs mera »
29.04.2021 kl. 09:22

Cyklonen Idai

ÄNNU en gång har Mocambique träffats av en cyklon - döpt till Idai – denna gång den värsta som drabbat södra Afrika någonsin.Läs mera »
01.04.2019 kl. 09:19