Det viktiga livet

13.04.2024 kl. 00:14
Jag lade märke till en annons för några år sedan. Den gjorde reklam för hjärtstartare, en så kallad defibrillator. Det är en liten apparat som vid hjärtstopp kan ge en person normal hjärtrytm tillbaka. Man berättade att apparaten den senaste tiden hade räddat flera människoliv vid evenemang och på offentliga platser. Man måste naturligtvis känna till hur apparaten fungerar och därför uppmanades man att lära sig det. Det var viktigt att så många finländare som möjligt får utbildning i att handla rätt i livshotande situationer. Apparaten har alltså en viktig funktion, men om ingen vet hur man använder den går hjälpen förlorad.

Gud sände Jesus som allas vår hjärtstartare. Då vårt hjärta slutligen stannar upphör jordelivet för oss och vi lämnar den här världen. Men det finns en annan värld där livet kan fortsätta. När Jesus uppstod ur graven visade han på den möjligheten. Döden är besegrad. På korset tog Jesus på sig hela världens synder och försonade oss med Gud.

Därför är dörren till himlen nu öppen. Förstå det? Knappast, men vi kan tro på det. Genom att tro och ta emot kommer den helige Ande till oss och ger oss visshet, om inte genast, så småningom. Då föds den glädje som lärjungarna kände, när de mötte sin uppståndne och levande frälsare. Jesus lever och jag får gå med honom genom döden till det himmelska hemmet.

Det är saligt på Jesus få tro

Och att vara Guds barn blott av nåd.

Det blir härligt hos Jesus få bo

Och där prisa hans trofasta råd.

Psalmer och Sånger 263:1

Birgit Grönqvist
pastor i Metodistkyrkan