Guiden

12.05.2023 kl. 20:00
Det händer allt som oftast att en av stadsdelens guider kommer gående uppför backen till Kristuskyrkan i Främre Tölö i Helsingfors. Efter sig han en grupp intresserade människor, alla med blickarna uppåt utefter den typiska arkitekturen från sent 1920-tal. Guiden pekar och förklarar historien och vad som är vad. Och efter en stund går de vidare. Det är bra att ha en guide i livets villervalla – både för att upptäcka rikedomarna och för att hitta rätt! Det leder mina tankar till ett guldkorn…

…till ett av guldkornen i vår nya bibelöversättning. Bakgrunden är både en av påskens händelser och ett tal av Petrus dagarna efter pingst.

Vi minns från händelserna runt påsken att Pilatus frågade folket: ”Vem vill ni att jag skall frige, Jesus Barabbas eller den Jesus som kallas Messias?” Matt 27:17 Vid ett senare tillfälle tar Petrus upp det här och säger att folket är medskyldigt till att Jesus korsfästes. Han vet att de kanske inte insåg vem de tillät dödas och förklarar: ”Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, och vägvisaren till livet dödade ni.” Apg 3:14-15

I den gamla översättningen, liksom i Folkbibeln, står det att det var ”Livets furste” som man lät döda. Och det är en bild som vi kanske inte omedelbart förstår. Samma grekiska ord har i Hebréer­brevet översatts med ”trons upphovsman” Hebr 12:2 Och motsvarande ord finns också på hebreiska i Gamla testamentet: ”Den mäktige har ställt sig i spetsen för dem, med makt drar de ut genom porten. Deras konung går i spetsen för dem, Herren går framför dem.” Det kan man kalla avancerad guidning!

I vår nuvarande bibelöversättning förklaras bilden på genialt och lättförståeligt sätt:  …vägvisaren till livet dödade ni. Och det är just det Jesus är för oss! Han är vägvisaren till ett meningsfullt och rikt liv. Vi kan se på Jesus och följa han exempel. Vi kan lyssna till hans ord och gör vårt bästa att tillämpa dem. Det handlar om hur vi behandlar varandra som medmänniskor. Det gäller de värderingar som bestämmer kvaliteten på våra liv. Det är den hjälp vi behöver för att hitta rätt i livets villervalla.

Jesus är min vägvisare, ingenting skall fattas mig.

Han för mig ut i den friska naturen, han låter mig vila vid lugna vatten. 

Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar.

Inte ens när jag har det som svårast är jag rädd ty du är med mig, ditt ord och din närvaro gör mig trygg.

Du låter mig aldrig sakna Livets bröd, du utgjuter din Ande och fyller mitt hjärta med glädje. 

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och den kristna församlingen skall vara mitt hem så länge jag lever. En tillämpning av Apg 3:15 och Ps 23

Hans Växby

hans.vaxby@gmail.com

foto: Martin-Robitaille, Guide-de-Montreal