Ledarskolan 2023

14.03.2023 kl. 09:21
I april 2023 startar vår nya ledarskola med fyra moduler, böcker samt praktik.
Finlands svenska metodistkyrka startar i april 2023 en ledarskola där syftet är att träna ledare, så frön för framtiden och förhoppningsvis få se nya pastorer och församlingsarbetare resas upp. Ledarskolan kommer att behandla fyra större teman i februari, april, september och november. De handlar t.ex om att leda sej själv och andra, andlig sundhet i ledarskap, predikan och förberedelse samt respons och församlingsmiljö. Andra viktiga teman är att bygga och leda team, att fly ensamvargen och att leda förändring. Anmälningar till ledarskolan skickas till camilla.klockars@metodistkyrkan.fi.