Årskonferens 31.8-3.9.2023 och deadlines

31 Augusti 2023 kl. 17.00–03 September 2023, 13.45

Konferenstrycket kommer före sommarsemestrarna, så församlingarna har god tid att behandla det. Vill du ha årsbok 2022 i elektroniskt format så sätt ett meddelande till cata(at)metodistkyrkan.fi.

15.3 Medlemsstatistiken 2022 (gäller alla församlingar, till ng.sahlin@gmail.com)
31.3 Förtroendeuppdrag inom metodistkyrkan (leif.bjorklund@abo.fi)
23.4 Ekonomisk statistik (gäller alla församlingar, marie.fred@metodistkyrkan.fi)
30.4 Rapportering för 2022 (gäller råd och utskott, även Mis, KS, RTO m.fl. cata@metodistkyrkan.fi)
15.6 Motioner (kyrkostyrelsen@metodistkyrkan.fi)