Ledarskolan ”Att resa sig som ledare” fortsätter!

06.02.2024 kl. 18:20
Det du har hört av mig.... ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. 2 Tim. 2:2.

Skolan pågår fyra gånger per år. Studerandena kan hoppa på tåget när som helst och samla de fyra gångerna anefter.

Studerandena betalar för maten till den lokala församlingen som arrangerar kursen, ingen annan deltagaravgift.

Fyra skilda moduler: 10.2.2024, 11.5.2024, 14.9.2024 och 16.11.2024.

Vi samlas i Vasa metodistförsamling, Fredsgatan 12 (februari) och de övriga gångerna i Åbo metodistförsamling, Tavastgatan 4. Ledarskolan består av fyra moduler som vi gör klara på ett år. Man kan komma med under året och göra sina moduler klara anefter. Och: man behöver inte vara medlem i Metodistkyrkan för att få delta - alla är välkomna.

Syftet är att träna ledare, så frön för framtiden och förhoppningsvis få se nya pastorer och församlingsarbetare resas upp. Ledarskolan kommer att behandla fyra större teman i februari, april, september och november. De handlar t.ex om att leda sej själv och andra, andlig sundhet i ledarskap, predikan och förberedelse samt respons och församlingsmiljö. Andra viktiga teman är att bygga och leda team, att fly ensamvargen och att leda förändring. En del litteratur hör till modulerna. Har du frågor - hör av dej (camilla.klockars@metodistkyrkan.fi) ! Det här blir jättekul - välkommen!

Klockslag: Kl 10-16 under dessa lördagar. Paus 12.30-13.30 (lunch).

Teman:
10.2 2024 Kyrkans väckelsehistoria, teologi och administration. Med: Leif Björklund.

11.15.2024. Att leda sig själv och andra. Att leda sej själv och andra. Andlig sundhet i ledarskap. Förväntningar. Konflikthantering. Med: Andreas Forsbäck.

14.9.2024 Predikan och förberedelse. Respons och församlingsmiljö. Med: Camilla Klockars

16.11 2024 Att bygga och leda team. Att fly ensamvargen. Att leda förändring, träna för multiplikation. Med: Stefan Forsbäck.

Kursen arrangeras i samarbete med SFV:s studiecentral.