Världsböndagens program för fredagen den 1.3.2024

02.02.2024 kl. 00:32
Det här utskicket har jag arbetat med i den sk Finlands ”huvudkommitté” för Världsböndagen här i Helsingfors.
Här kommer årets program till Världsböndagen som vi alltså firar den första fredagen i mars, precis som vi brukar.
Programmet har utarbetats av palestinska kvinnor.
Vi är tacksamma för att vi fått använda det material som Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd har översatt.
Sångerna finns som skilda bilagor.

Fira Världsböndagen med glädje! Gud välsignar oss när vi går bedjande fram!

Kaikka Växby