Uthållighet

06.10.2023 kl. 11:40
Uthållighet är ett svårt ord. Speciellt om man är en projektinriktad person. Men Ordet lyfter fram det igen och igen. Låt oss därför se lite på det.

Uthållighet krävs inte nödvändigtvis inom sånt som kanske går lekande lätt och man brinner för, utan mera inom utmaningar, såsom:

- Baruppfostran och en del släktförhållanden, krångliga grannar, kolleger osv.
- Vägröjning och förnyelse.
- Ogräsrensning i trädgårdslandet.
- Bön och förbön (Rom 12:12, Kol. 4:2).
- För att göra Guds vilja och få det han utlovat (Hebr. 10:36).

Hur ska vi då få del av uthålligheten?
1) Skriften ger uthållighet. ”Allt som tidigare skrivits, är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet som skriften ger” (Rom. 15:4).

2) Kristus, Job och en del troende är våra föredömen i uthållighet.
”Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet” (2 Tess 3:5).
”Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut gjorde med honom.” (Jak. 5:11)
”Därför berömmer vi oss av er bland Guds församlingar, av er uthållighet och er tro under alla förföljelser och lidanden ni fått utstå” (2 Tess. 1:4).

3) Gud lägger märke till vår uthållighet.
”Jag känner dina gärningar, din kärlek, din tro, ditt tjänande och din uthållighet” (Upp 2:19).
4) Vi bevisas vara Guds tjänare genom uthållighet, STOR uthållighet. ”Vi vill i allt visa att vi är Guds tjänare: i stor uthållighet, i lidande, sorg nöd och ångest” (2 Kor 6:4).
5) Kraft till uthållighet kommer av Guds makt genom tillväxt i kunskapen om Gud och i fruktbärande i alla slags goda gärningar. (Direkt citat: Kol. 1:11)
6) Gud har gett befallning om uthållighet och det ska hållas fast vid. Och den har med sig stor lön:
”Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela jorden för att pröva jordens invånare” (Upp. 3:10).

Till sist ännu några enkla tankar: 

För en projektinriktad person kan ibland 3 år kräva större uthållighet än 30 år för en ”gå-påare.” För projektmänskan kan sådana som verkar som söndagsskollärare i årtionden kännas som "hjältar." Det beror på kallelse och vi får stöda varann och lära oss förstå varandra. Jag minns en pastor som sa att en av de första frågor han ställer en ny person som kommer in i församlingen är: "Är du projektinriktad eller långkörare?" På så sätt lärde han känna hur var och en fungerar

Allt har sin tid. Uthållighet betyder inte alltid att man ska hålla med en sak i årtionden men att man ska hålla på med det så länge som det är ens uppgift. Resonans eller dess frånvaro i hjärtat kan indikera på om ens tid är över eller inte inom något område.

Tom Riska
(Som jobbar på med att lära sig uthållighet)