Kriskunskap - 23.9 i Vasa och 27.9 i Helsingfors

12.05.2023 kl. 14:49
Frikyrklig samverkan (FS) har under det senaste året bl.a. samtalat om församlingarnas behov av "kriskunskap", dvs hur man skapar säkerhet och trygga miljöer i våra gemenskaper samt hur man reagerar vid olika typer av kriser.

Kyrkostyrelsen jobbar just nu också med ett material som den Finlandssvenska pingströrelsen gjort, "Trygga tillsammans", och som ska få en prägel som passar vår kyrka. Det materialet kommer förstås att spridas i våra församlingar när det är klart.

Frikyrklig samverkan ordnar i höst TVÅ dagar kring detta tema: I Vasa lördag 23.9 2023 i Metodistkyrkan och i södra Finland - Andreaskyrkan - 27.9 2023. Dagarna ordnas för både  församlingsanställda och -aktiva - dvs alla som vill lära sig mer kring detta och som bär ansvar i församlingarna. Det handlar om en heldagsgrej, dvs kl. 9-16. Helena Korhonen kommer att undervisa. Hon är finsk pingstpastor med stor erfarenhet i  ämnet. Undervisningen tolkas under dagarna från finska till svenska. Pricka redan nu in detta så att ni är redo och så att ni kan informera vidare i god tid. En infobroschyr om detta är på kommande snart.

Välsignelse!
Camilla Klockars, ordförande i FS