Inbjudan till fest: Frihet att tro - religionsfriheten 100 år

25.04.2023 kl. 17:00
Tid: lördagen 29.4.2023 kl. 16-18 i Tempelplatsens kyrka (Luthergatan 3, Helsingfors).

Religionsfriheten är en viktig fråga för kristna i det finländska samhället. Vi vill fira religionsfriheten när den finska religionsfrihetslagen fyller 100 år 2023. Finska och kristna värderingar ligger till grund för religionsfriheten. Det är också lämpligt att betrakta religionsfriheten ur minoriteternas perspektiv i Finland och ur ett europeiskt perspektiv. Trosfrihet saknas i stora delar av världen.

Program

16.00 Finlandia-hymnen, Fanni Lehto

Välkomstord, Hilkka Niemistö, kyrkoherde (Töölö finska ev.luth. församling)

Inledningsord, Kirsi Rothfors (SEA) & Mayvor Wärn-Rancken (ERF)

16.15 Bibelläsning och bön, Timo Keskitalo (SLN)

16.20 Lovsång: Northwind

16.40 Tal: Biskop Bo-Göran Åstrand (ev.luth.)

17.00 Bön för Finland och tack för friheten att tro, Ari Korolainen (vap.) & Stefan Sigfrids (pingst)

17.10 Tal: Fader Heikki Huttunen (ort.)

17.25 Musik: Jukka Leppilampi och Tove Wingren

17.45 Tal: pastor Marjan Roayaii (met.)

18.00 Fader vår-bönen

18.05 Psalm 154: Vår Gud är oss en väldig borg, Fanni Lehto

18.10 Avslutande ord, Kirsi Rothfors & Mayvor Wärn-Rancken

18. 15 Herrens välsignelse, biskop Bo-Göran Åstrand

Evenemanget är tvåspråkigt. Kollekten till förmån för Open Doors uppbärs vid dörrarna.

Välkommen!

Evenemanget arrangeras av Ekumeniska Rådet i Finland (ERF), Suomen Evankelinen Alianssi (SEA) och Finska missionsrådet (SLN).