Seurakunta on uskovien muodostama yhteisö, jota Jeesus Kristus johtaa.

Oppi ja artiklat

Metodistikirkon yhteiskunnallinen uskontunnustus

Me uskomme Jumalaan, maailman luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, luomakunnan lunastajaan. Me uskomme Pyhään Henkeen, joka välittää meille kiitollisuutta Jumalan lahjoista. Me tunnustamme katuen käyttävämme näitä lahjoja väärin ja tekevämme ne epäjumalanpalveluksen kohteiksi.

Me tunnustamme luonnon Jumalan kätten työksi ja omistaudumme auttamaan ihmiskuntaa suojelemaan, kehittämään ja oikein käyttämään luontoa.

Me vastaanotamme iloisin mielin – itsellemme ja muille – yhteiskunnan, sukupuolisuuden, avioliiton ja perheen siunaukset.

Me sitoudumme puolustamaan miesten, naisten, lasten, nuorten, nuorten aikuisten, vanhenevien ja vammaisten oikeuksia; parantamaan elämisen laatua ja puolustamaan kaikkien ihmisten oikeuksia ja arvoa.

Me uskomme ihmisten oikeuteen ja velvollisuuteen tehdä työtä Jumalan kunniaksi ja omaksi ja toisten hyväksi näin turvaten hyvinvointinsa; uskomme omistusoikeuteen ja pidämme sitä Jumalan meille uskomana luottamustehtävänä, työehtosopimuksiin ja vastuulliseen kuluttamiseen sekä taloudellisen ja yhteiskunnallisen hädän poistamiseen.

Me omistaudumme toimintaan maailmanrauhan puolesta, sen puolesta, että oikeudenmukaisuus ja laki vallitsisivat kansojen kesken sekä kaikkien maailman ihmisten henkilökohtaisen vapauden puolesta.

Me uskomme Jumalan Sanan nykyiseen ja lopulliseen voittoon ihmisten välisissä suhteissa ja hyväksymme iloiten tehtäväksemme julistaa evankeliumin mukaista elämää maailmassa. Aamen.

Metodistikirkon uskonkappaleet

Lue lisää uskonnosta

 

Aktuellt

Keitä me olemme?

Suomen metodistikirkko on osa kansainvälistä Yhdistynyttä metodistikirkkoa (United Methodist Church), joka koostuu useista erilaisista kulttuureista, perinteistä, taustoista ja kristillisen uskon harjoittamistavoista. Työmme on yhteistä työtä, jossa kaikki osamme ovat tasaveroisia ja yhtä tärkeitä.Lue lisää »
Suomen metodistikirkko
10.11.2021 klo 14:24