Års- och sommarkonferens 6-9.6 2019 i Vasa ANMÄLAN och PROGRAM