Skip to Content

Olika åsikter

John Wesley predikar utanför kyrkan sedan han inte längre fick göra det i gudstjänsten.

Vad än folk i allmänhet tänker,så är det klart att åsikt inte är detsamma som tro. Inte rätt åsikt,inte samtycke till en eller tio tusen sanningar. Det är stor skillnad mellan dem. Rätt åsikt är faktiskt lika långt från tro som öst är från väst. Människor kan ha rätt åsikt,utan att alls ha tro. Och människor kan vara sant troende och ändå ha fel åsikt om många saker.

Kan någon tvivla på detta med tanke på att det finns katoliker? För vem kan förneka, inte bara att tidigare katoliker som Thomas av Kemper, Gregory Lopez och Marquis de Renty var verkligt troende, men också att många nutida katoliker är det? Och ändå har de övertagit en mängd missuppfattningar genom tradition från fäderna!

Och vem kan tvivla på att det finns Calvinister – dessa anhängare av

Rauhan Sanomia - Nya Budbäraren

rsnb-2017-pärm.jpg

Metodistkyrkan tidning har kommit ut med sitt första nummer för 2017. Håll utsikt efter den i församlingarna. Det är inte riktigt en traditionell samfundstidning och kommer inte med rykande fräsa nyheter. Den är snarare ett magasin för reflektion och eftertanke, utmärkt för den som vill ha lite mer än notiser att tugga på.

Tidningen är tvåspråkig. Här på hemsidan kommer vi att publicera några artiklar ur varje nummer. Men bäst är att prenumerera på de sex numren. I Finland och Sverige kostar den € 35, i andra länder € 44. Tag kontakt med Hans Växby via hans.vaxby@gmail.com eller 040 081 1873.

Inför årskonferensen 2017

stafett.png

Dags att ge stafettpinnen vidare?

Om du planerar att lämna ett förtroendeuppdrag (eller är intresserad av ett nytt) inom Finlands svenska metodistkyrka behöver nomineringskommitten få veta det före den 1.4 2017. Meddela Camilla Klockars (camilla.klockars@gmail.com, tel 050-5206548).

Nytt från Vasa

Slide1.JPG

Metodistförsamlingen i Vasa har en ny hemsida (adress nedan) och församlingens förkunnelse finns numera på Soundcloud (adress nedan). Församlingen har sedan medlet av januari 2017 en ny praktikant, Sarah Nygård, som sköter administrativa och praktiska uppgifter.

Hemsida: metodistkyrkan.fi/vasa
Undervisning: soundcloud.com/vasametsku

Nöjda elever på internatet

Kenya internat 02-17

I Kenya är man redo med att forsätta byggnadsarbetena på internatet invid yrkesskolan Word of Faith. På grund av statens nedskärningar i budgeten för utvecklingssamarbete har det varit en paus i byggnadsarbetet, men nu skall man sätta igång igen. Tack vare internatet kan skolan ta emot elever från ett större området, när man tidigare endast hade elever som kunde bo hemma på en radie av 10 km från skolan.

Ekonomiassistent sökes!

kalkylator.jpg

Vi söker en ekonomiassistent för uppgifter inom Kyrkokassan.
Det är fråga om en deltidstjänst (ca. 12 tim./mån) som lämpar sig bra som extrajobb för en studerande el. t.ex. som kompletterande inkomstkälla för arbetslös person (ersättningen understiger 300 eur/mån)!

Viktigt är intresse för ekonomisk rapportering och färdighet att jobba med programmet Excel.

Församlingarna kanske känner personer detta kunde intressera. Vi hoppas ni kan förmedla informationen till sådana personer. Eftersom möten i huvudsak sker i huvudstadsregionen passar uppdraget bäst för personer som bor nära Helsingfors.

Kontakta Jerry Eränen (ordf. för UEF), tel. 040-55 77 556. Email:jeralbert(at)hotmail.com

Grunderna i tron, "Välkommen hem!", på Kanal 10

IMG_1320.JPG

För ett antal år sedan utvecklade jag kursen "Välkommen hem!" - en grundkurs i kristen tro på fem veckor. Kursen utkom i formen av ett häfte och har spritts i många församlingar i Finland. Kanal 10 bandade våren 2016 fem program, dvs kursen i sin helhet, som kan hittas på Kanal 10:s playsida (se bifogad länk). Om du har nyfrälsta i din församling som behöver lära sig utveckla en egen relation med Jesus eller troende som behöver friska upp sin relation med Honom - ta en titt på kursen på Kanal 10. Du kan också se på programmet som en inspiration för dej själv, om du vill hålla kursen i din egen församling. Materialet "Välkommen hem!" kan beställas av undertecknad och kostar 4e per häfte.

Camilla Klockars

Påminnelse om deadline för motioner till årskonferensen 2017

Årskonferensen 2016 beslöt om att ta i bruk ett nytt system för motioner. Det betyder att ALLA motioner som vill tas i beaktan under årskonferensen 2017 bör vara årkonferenssekreteraren Sarah Tiainen (sarah.tiainen(ät)metodistkyrkan.fi) tillhanda senast 31.3.2017. Därefter behandlas motionerna i KS, som beslutar om vad som händer motionen till näst.

Missionofferdag 6.1.2017 för Zimbabwe

Zwe 6.1.17

I januari är det dags att samla in medel för utvidgningen av barnhemmet Home of Hope i Zimbabwe. Du kan också bli månadsgivare till ett missionsprojekt!

Vet att för varje euro du ger så ger finska staten 5 € till.
Redan ett bidrag på 5-10 €/månad gör en stor skillnad.

Become a monthly donor to a missionproject!
Did you know that with every € that you give, the Finnish state will give 5 €. Already a monthly support by 5-10 € will make a big difference.

Mera information om metodistkyrkans missionsprojekt:
http://metodistkyrkan.fi
www.facebook.com/Metodistkyrkans Mission

Konto: FI84 2422 1800 0236 69, referens 330
Insamlingslov: POL-2015-7522, 1.9.2015-31.7.2017

#Called2017 i Vasa

CalledVasa.PNG

Välkommen till en konferens kring kallelsen, församlingsplantering och församlingstillväxt i Vasa 6-8 januari 2017. Konferensen arrangeras av strategigruppen för församlingsplantering inom Finlands svenska metodistkyrka och inbjudna inspiratörer är biskop Christian Alsted, Stefan Sigfrids och Jonas Björkstrand. Det blir gatuevangelisation, undervisning kring relationsbaserat arbete och hur man startar från noll. Anmälningar till camilla.klockars@anvianet.fi

Konferensen kostar inget, men var och en betalar för maten samt ordnar logi själv.

Program (på engelska):

Friday and Saturday: We meet in the mission covenant church, Rauhank. 20

Friday:
18 Arrival
19 Stefan Sigfrids on relationships, relation-based work and good values in church-planting.
21 Evening snack

Saturday:

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut