Skip to Content

KONFERENSTRYCKET 2016

Här kan du logga in och läsa konferenstrycket:

http://metodistkyrkan.fi/konferens2016/HELAKONFERENSTRYCKET2016.pdf

Kontakta Sarah för användarnamn och lösenord:
sarah.tiainen@metodistkyrkan.fi

MKU:s årsmöte i Åbo 10.6 kl 14

möte.jpg

Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund r.f. håller sitt årsmöte (som en del av förhandlingarna under årskonferensen) i Betlehemskyrkan i Åbo, adress Tavastgatan 4 fredagen den 10.6 kl.14.00. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Väl mött på årskonferensen i Åbo!

Styrelsen

Offerdag för mission; Kenya 24.4

Kiambu plåtskjul nuvarande internat

Finlands svenska metodistkyrka har tidigare varit med och finansierat att bygga en yrkesskola för utsatta ungdomar i Kiambu.

Nu är man med och finansierar ett internat som byggs i anslutning till skolan. Målet är att ungdomar från fattiga familjer också längre bort ifrån ska få en möjlighet till en nästintill kostnadsfri utbildning vid yrkesskolan.

För en gåva på 20 euro till biståndsprojektet svarar utrikesministeriet med 105 euro så den totala summan som går till projektet blir därmed 125 euro!

IBAN: FI29 2422 1800 0087 51 (BIC: NDEAFIHH)
Refensnummer: 602 Kenya yrkesskolans internat

Insamlingslov: POL-2015-7522, 1.9.2015-31.7.2017

Följ oss på Facebook: Metodiskyrkans mission

VÄLKOMMEN PÅ METODISTKYRKANS ÅRSKONFERENS I ÅBO 9-12.6.2016

Metodistkyrkans årskonferens i Åbo

CHURCH ALIVE – Med Jesus i vardagen
Välkommen på Metodistkyrkans årskonferens i Åbo 9-12 juni 2016. Temat är CHURCH ALIVE – Med Jesus i vardagen och handlar om Levande Församlingar genom vilka Jesus får förmedla kraft och liv till alla människor. Våra talare kommer att ge inspirerande och djupgående undervisning om att leva i Guds rike och förmedla det till andra, samt hur vi i praktiken kan följa Jesus som församlingar och lärjungar i vår tid och leva ut hans förvandlande liv mitt i vardagen där vi finns.

ANMÄL DIG TILL KONFERENSEN VIA DENNA LÄNK:
https://docs.google.com/forms/d/1HLzQ0OmBDHeuLCXHo0hwpBi8u1LYkka6txiSrj-...

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18.5.2015

Stor tacksamhet i Kambodja

P1100507 Kristiina 2 (225x300).jpg

Stor tacksamhet i Kambodja över vår insats där. Väl hemkommen från uppföljningsresan för projektet vill jag förmedla hälsningarna vidare. Under den sista dagen hade vi besök av Kristiina Laitinen från Finlands ambassad i Thailand, första gången sen samarbetet började 2004. Kristiina var positiv till projektet och tyckte att det var bra förankrat på gräsrotsnivå.

Motioner och rapporter till årskonferensen

Motioner till årskonferensen bör skickas senast den 8 april till Monica Lundgren, monica.lundgren@metodistkyrkan.fi, alternativt per post till Hansavägen 2 A 16, 06150 Borgå.
Inga motioner som inlämnas senare kommer att beaktas!
Motivera dina förslag noggrant och ta med personella och ekonomiska lösningar om dessa behövs i dina förslag.

Rapporter, verksamhetsplaner, bokslut och budgeter till årskonferensen skickas till samma adress senast den 9 maj.
Ni som representerar kyrkan i organ som skriver långa årsberättelser, vänligen gör en kort version med saker som är av väsentligt intresse för vår kyrka.

Årsbok 2015 har utkommit

rsbok.jpg

Årsboken är tryck, men du kan också läsa den elektroniskt här:

http://www.metodistkyrkan.fi/arsbok2015/arsbok2015.pdf

Kontakta Monica Lundgren monica.lundgren@metodistkyrkan.fi eller din pastor för att få lösenordet.

Guds fadershjärta

10850215_10155902546370247_1295574160183648539_n.jpg

Påsken 2016 (långfredag och påsklördag) arrangerar metodistförsamlingen i Karleby en konferens tillsammans med organisationen Fatherheart Finland. Konferensen leds av Pekka Daniel & Marjut Rimpeläinen med team. Undervisningen och förbönen rör sig kring temat Guds fadershjärta och vad det innebär att vara villkorslöst älskad av Gud. Konferensspråk är finska men all undervisning tolkas simultant till svenska och engelska. Konferensplats är Café Livingroom, dvs metodistkyrkan, på Långbrogatan 47. Information om konferensen finns på Facebook och på församlingens hemsida. Man kan också höra av sig direkt till någon av församlingens pastorer.

Nominering av biskop för biskopsvalet under centralkonferensen i Fredrikstad i oktober

I bifogade dokument kan du läsa om bestämmelserna som gäller nominering av biskop i vår centralkonferens.
Dessutom finns i det andra dokumentet tidtabell för inlämnande av motioner till samma centralkonferens i Fredrikstad, Norge. Tidpunkten för konferensen är 19-23 oktober.

Offerdag för församlingsplantering

Jean Claude Muriganda (mitten) har nyligen startat en ny gemenskap för nya människor i Vasa.

Det effektivaste sättet att nå nya människor med evangeliet är att starta nya församlingar. Så säjer författaren och forskaren C Peter Wagner som jobbat mycket med frågor kring bön, församlingsplantering och församlingstillväxt. Den andra söndagen i februari 2016 går offergåvan i de finlandssvenska metodistförsamlingarna till församlingsplantering. Inom biskopsområdet har flera nya församlingar planterats under de senaste åren och intresset för församlingsplantering var stort tex på den senaste School of Congregational Development-konferensen i Tallinn. Där hölls två olika ”tracks” i ämnet, med lite över 40 deltagare i tracken för ”nybörjare” och ca 15 deltagare i tracken för ”längre hunna”.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut