Skip to Content

Bankförbindelser

Finlands svenska metodistkyrka

Kyrkokassan: FI21 2422 2100 0020 56

Fonden för församlingsplantering: FI94 1376 3000 1153 84

Kyrkobyggnads- och bostadsfonden: FI76 1376 3000 1177 45

Kyrkans projektinsamlingar (tidigare Gemensam sak): FI15 2422 2000 0636 46

Samtligas Bic-kod: NDEAFIHH

Kassör: Beatrice Wahlström, beatrice.wahlstrom[ät]akan.fi

Rådet för mission
Koordinatorn för utvecklingssamarbete: dev.aidcoordinator[ät]metodistkyrkan.fi
Telefon: 040-2520 699

Alla betalningar:
IBAN: FI29 2422 1800 0087 51
(Bic: NDEAFIHH)

1106 Rådets för mission löneomkostnader
1232 Fadderbarn i Zimbabwe (barn m hörselnedsättning)
2202 Rut Lindgrens barnhjälp/ bidrag för studier och uppehälle
3308 Barnhemmet Home of Hope, Zimbabwe
4404 Mocambique
5050 Missionär Mikkos resekostnader
6062 Missinär Mikkos arbete
7702 Kondoleanser, allmänna gåvor till Rådet för mission
8222 Katastrofhjälp
Vid övriga inbetalningar, skriv meddelande. Inbetalningar för kondoleanser kan gå direkt till det projekt man önskar understöda.

Kassör: Annina Rosenqvist, annina.rosenqvist[ät]novia.fi

Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund r.f. (MKU)

IBAN: FI26 4055 2220 0262 82

Kassör: Ellen Sundström; ellenmsundstrom[ät]gmail.com

Indienhjälpen

IBAN: FI71 4055 0010 8955 77 (Bic: NDEAFIHH)

Referensnummer:
1232 Fadderbarnsavgifter (kostnad 25e/mån betalas i en eller flere rater med samma referens)
5500 Stöd till skolluncher (tidigare ägg- och mjölkprojektet)

Kontaktperson: Cata Ekman-Niemi-Kaija, 040-2520 699; cata[ät]mku.fi

Rätt kurs

Konto: FI37 1621 3500 011656 (Bic: NDEAFIHH)

Kontaktperson: Monica Wiik, tel. 040-568 7177, mewiik@live.com

Offerdagar 2020-2021
25.10.2020 eller annan lämplig söndag: Mission/ Mikko.
Betalas till Rådet för mission: FI29 2422 1800 0087 51, referens 5050
31.10.2020/ 1.11.2020: Baltiska lönefonden. Betalas till Kyrkokassan: FI21 2422 2100 0020 56
6.1.2021/ 10.1.2020 Mission/
Barnen i Zimbabwe. Betalas till Rådet för mission: FI29 2422 1800 0087 51, referens 3308

7.2.2021 Församlingsplantering (20 %) och – utveckling (80 %).
Betalas till Kyrkokassan: FI21 2422 2100 0020 56

28.3.2021 MKU. Betalas till MKU: FI26 4055 2220 0262 82. Referens 7702

18.4.2021 Mission/
Moçambique. Betalas till Rådet för mission:
FI29 2422 1800 0087 51, referens 4404

29.8/12.9.2021 Teologisk utbildning. Betalas till Kyrkokassan: FI21 2422 2100 0020 56

10.10.2021 Mission. Betalas till Rådet för mission:
FI29 2422 1800 0087 51

6.11/7.11.2021 Baltiska lönefonden. Betalas till Kyrkokassan: FI21 2422 2100 0020 56page | about seo