Skip to Content

Sommarkonferens 9-13.6

09.06.2010
13.06.2010

Nästa sommar möts vi alla till en gemensam konferens i "frikyrkostaden" Jakobstad. Tidpunkten för konferensen är 9-13 juni 2010. Onsdag kl.19 är det officiella inledningsmötet och avslutningsmötet börjar kl.10 på söndagen.

Läs mer på hemsidan http://www.frikyrkligsamverkan.fi/konferens/

Konferensens tema är "för en tid som denna..." och vi kommer att rikta in oss på att möta dagens behov och att vara relevanta i denna tid.

Vi samlas i ett stort modernt tält på Mässplanen – ett tält med uppvärmningsmöjlighet och avancerad teknisk utrustning så att alla kan känna sig tillfreds. I närheten finns Oxhamns skola för bespisning. Konferensplatsen ligger på gångvägs avstånd till sex frikyrkor som har verksamhet i staden, vilket ger goda möjligheter till seminarier och barn- och ungdomsprogram i kyrkorna och stormöten i tältet.

Huvudtalare på konferensen är Tony Campolo från USA samt Egil Svartdahl från Norge. Campolo känd genom sin litterära verksamhet, sin intensiva och humoristiska förkunnelse och sociala patos. Han medverkar fredag-lördag. Svartdahl, som medverkar onsdag-torsdag, är känd tv-pastor från Oslo och har jobbat mycket med budskapets relevans i ett mediasamhälle.ekum_event | about seo