Skip to Content

Kambodja - projekt för utvecklingssamarbete

Svay Reang Province
Kambodja

Arbetet i Kambodja kring landsbruksutveckling och hälsa inleddes 2004. Det senaste projektet tog slut 2011 och det nya projektet, även det med UM-bistånd, inleddes i början på 2015 och avslutas i slutet av 2017.

Kambodja har under de senaste åren drabbats av svåra översvämningar och torka p.g.a. ökade klimatförändringar. Ca 90 % av jordbrukarna på den kambodjanska landsbygden är beroende av regn för odling av ris. I och med klimatförändringarna har det redan osäkra utfallet av skörd lett till ytterligare osäkerheter vad gäller mat, vilket i sin tur lett till undernäring, ökad fattigdom och skulder. CHAD (Community Health and Agricultural Development), har under flera år arbetat i Kambodja med bl.a. ris- och kobanker, inkomstrelaterade aktiviteteter och hygienupplysning. De har lagt märke till att flera jordbrukare haft problem med att försörja sina familjer och betala tillbaka de lån de fått från risbankerna.

Målet är att ge jordbrukarna praktisk undervisning i Integrated Farmin System (IFS) som fokuserar på hur de skall hantera den ökande klimatförändringen och därmed kunna försörja sig själva och sina familjer. Grupper på 25 personer kommer att bildas, där varje grupp får tillgång till höns och frön för odling.

Man kommer att göra upp manualer, bilda grupper och utbilda dem inom IFS och hur man kan anpassa sig till klimatförändringar. Grupperna kommer att få besöka varandra och dela med sig av sina erfarenheter och lära sig av dessa. Grupperna kommer även att utvärderas.

P.g.a. fattigdom, brist på utbildning och traditionella föreställningar saknar jordbrukarna praktisk kunskap om hur man skall ta hand om djur och skörd speciellt i och med de klimatförändringar som sker. De vet inte hur man t.ex. väljer ut rissorter som klarar torka eller översvämningar och därmed går lätt hela skörden till spillo. Flera barn har inte ens kunnat avsluta grundskolan och därmed ökar analfabetismen från en generation till en annan.

IFS skall hjälpa jordbrukarna att bli mera självförsörjande, vilket minskar fattigdomen på sikt och ger familjer på landsbygden en framtid.

Budget 2015 - 2017
Självfinansiering 5 800 euro
UM-andel 30 700 euro
Totalt/ per år 36 500 euro

Läs mera på:
Facebook: Metodistkyrkans mission
CHAD-teamets egen blogg: http://chad-cambodia.blogspot.com/
Tropical microbe world: http://bokashi.blogspot.com/
Frikyrklig Samverkan r.f.: http://www.frikyrkligsamverkan.fi/fs_0912/index.php?option=com_content&v...page | about seo