Skip to Content

Kenya - projekt för utvecklingssamarbete

Taket på internatets första våning gjuts i april 2015

UTVECKLINGSAMABETSPROJEKT
Planeringsskedet av arbetet i Kiambu startade år 2003 medan det egentliga projektarbetet kom igång 2005. Undervisningen började i maj 2008 (i de byggnader som var färdiga). Populärast är datorutbildningen, därefter skräddarlinjen, kocklinjen och hårfrisörlinjen. Yrkesskolan Word of Faith Community College stod på egna ben efter utgången av 2011. Många av de utexaminerade har startat egna småföretag och t.o.m. anställt andra.

Staden Kiambu ligger ungefär 15 km nordost om Kenyas huvudstad Nairobi. I området odlas det mesta av landets största exportvaror, kaffe och té. Trots det är ungefär 50 % av befolkningen arbetslös. Yrkesskolan vill ge ungdomar från familjer utan ekonomiska resurser en vidare utbildning efter avslutad grundskola. Verksamheten bedrivs idag på ett professionellt sätt och goda resultat har uppvisats, både ifråga om placering på arbetsmarknaden och inom privatföretagarbranschen.

Ett problem är emellertid rekryteringen, eftersom skola saknar internat. Endast en rekrytering inom en radie på 10 km kan komma ifråga, eftersom transporter (ekonomi) och tid begränsar elever med längre skolväg. En större volym i elevmängden påverkar samtidigt skolans självförsörjning genom små men välbehövliga skolavgifter. De administrativa kostnaderna sjunker då också per elev. Yrkesskolan har funktioner som inte ännu fullt ut tagits i bruk pga att de kräver större volym. Sådana är t.ex. matsalen, caféet och utställningsrummet (för egen produktion).

Projektmålet är att ge skolan inkvarteringsfaciliteter som möjliggör rekrytering på större område. Behovet finns eftersom ingen annan institution erbjuder samma möjligheter till praktisk utbildning för människor med sämre ekonomiska förutsättningar.

Ett internat uppförs på den mark som redan inför det förra projektet anskaffades för yrkesskolan. Infrastrukturen för såväl vatten och avlopp som el finns redan tillgänglig på området.

Projektbudget år 2017-18
Självfinansiering 35 100 euro
UM-andel 181 300 euro
Totalt 216 400 euro

Intresset för volontärarbete i Kenya har fortsatt, vilket är mycket glädjande. Både enskilda volontärer och flera gymnasieklasser har jobbat på bygget med yrkesskolan. Inom rådet är vi glada att vi kan erbjuda volontärjobb inom våra projekt och hoppas att kännedomen om möjligheterna till volontärjobben ökar.

Bernt Klockars har varit ansvarig för att också endel skolors dagsverksinsamlingar ska kunna användas till projektet. Inbjudna gäster från Kenya besöker dessa skolor hösten 2015.

TOMTINKÖP

I närheten av mångmiljonstaden Nairobi, på fruktbar mark där man kunde odla kaffe och té för export, kostar marken väldigt mycket. Det landområde som behövs kostar ca 80.000 euro och per 31.12.2016 hade det samlats in 21 350 euro.

Under årskonferensen 8-11.6.2017 beslöts därför att pengarna som reserverats för ett tomtköp i Kenya kan användas för att slutföra internatbygget. Tilläggskostnader för stödmurar, prisuppgång ifråga om byggnadsmaterial och omkostnader motiverar en budgethöjning. Tillsammans med tidigare insamlade medel borde finansieringen för slutförande vara säkrad.

Foto: Joseph Mbeti

Mer info:
På Facebook: Metodistkyrkans mission
På Frikyrklig Samverkan r.f.:s hemsida: www.frikyrkligsamverkan.fipage | about seo