Skip to Content

Årskonferenskallelse

image001.jpg

Biskop Christian Alsted sammankallar Finlands svenska metodistkyrka till Årskonferens 9-11.10.2020 (fredag-söndag den 9 till den 11 oktober) i Borgå metodistkyrka, Brunnsgatan 31, 06100 Borgå.

Köpenhamn och Borgå den 7 september 2020

Christian Alsted Leif-Göte Björklund
Biskop Distriktsföreståndare och värdförsamlingens pastor

Varmt välkomna till Borgå under det andra veckoslutet i oktober denna höst!

Det har in i det sista varit oklart med hur coronaläget kommer att utvecklas och hur detta eventuellt kunde påverka sammankallandet av årskonferensen. Nu kan vi emellertid inte dröja längre med kallelsen. Vi räknar med att genomföra årskonferensen helt fysiskt på plats här i Borgå. Det blir en småskalig konferens och vi hoppas kunna hålla deltagarantalet under 50 personer.

Vi inbjuder primärt enbart församlingarnas pastorer och lekmannaombud samt centralt anställda inom kyrkosamfundet att delta i denna konferens. Det blir fråga om ett renodlat arbetsmöte med huvudvikten lagd på det som behöver avhandlas av rent juridiska orsaker. Men givetvis räknar vi även med att vår sammankomst och manifesterade gemenskap kommer att inspirera oss inför höstens och vinterns församlingsarbete. Vi kommer inte att göra någon konferensbroschyr, då vi helt enkelt inte önskar se några ”extra deltagare” utöver årskonferensombud till denna konferens.

Det kan hända att biskop Christian Alsted inte kan delta själv på plats. I så fall utnämner han någon annan att fungera som årskonferensens ordförande. Det lär även bli svårt för pastorer och ombud från våra två församlingar i Sverige att delta. Vi kommer dock även att ordna med möjligheten att till någon del delta online. Men finländare skall i den mån det bara är möjligt delta fysiskt på plats här i Borgå. Av juridiska och praktiska orsaker.

Det kommer inte att finnas någon möjlighet att bo hemma hos folk. Utan alla tillresande är hänvisade till använda sig av övernattningsmöjligheter på hotell, bed & breakfast eller vandrarhem. Inom kort kommer info om dessa att tillhandahållas. Det blir knappast svårt att få logi här i staden under ifrågavarande veckoslut. Men boka ändå snarast möjligt!

Ett preliminärt dagsprogram för upplägget av konferensen finns förstås. Men av förståeliga skäl ”lever” detta ännu. Följande tider gäller för inledningen av konferensen:

Fredag 9.10. kl 12 gemensam lunch
kl 13 pastoral session (troligen i Missionskyrkan)
kl 15 eftermiddagskaffe
kl 16 årskonferensförhandlingarna inleds (hela kvällen förhandlingar med paus för kvällsmat)
Lördag 10.10. kl 9 ”Nya tag i en ny tid” - inspiration
kl 10 årskonferensförhandlingar (som fortsätter under hela lördagen)
Vi behöver få era deltagaranmälningar så snart som möjligt. Info om hur man anmäler sig kommer även inom kort (samtidigt med info om inkvarteringsalternativen).

Vi ses!

Borgå svenska metodistförsamling och pastor Leif-Göte Björklundstory | about seo