Skip to Content

Kallelse till bön och fasta

21 dagars bön & fastan.jpg

Bästa syskon inom Finlands svenska metodistkyrka!

Vi lever i speciella tider. I måndags (16.3) utfärdade statsrådet ett program på 19 punkter som ska begränsa och dra ner på tempot på koronaepidemispridningen i Finland. Bland dessa punkter fanns ett förbud på att alla samlingar med över 10 personer förbjuds. Detta kommer att drabba även församlingar.

Som naturlig följd utfärdade kyrkans ledning (Kabinettet) ett förbud om att alla Metodistkykans församlingar inhiberar alla sina samlingar t.o.m. 13.4. Det betyder att alla våra gudstjänster och övriga samlingar i traditionell bemärkelse inhiberas för en tid framöver. Nu behöver vi utveckla uppfinningsrikedom i att predika och arbeta på andra sätt än de vi vanligen använder oss av, och detta har vi redan sett exempel på i form av bl.a. gudstjänster som streamas live. Församlingsråden i de olika församlingarna håller på att för tillfället planera hur man kan tillfredsställa församlingarnas andliga behov under denna prövande tid och olika lösningar har som sagt redan presenterats.

Vi behöver förstås också mobilisera vårt bönearbete och be speciellt för äldre och riskgrupper för vilka coronaviruset kan vara en stor utmaning. Många församlingar har tagit hjälpmedel såsom Zoom, Skype och WhatsApp till hjälp och ordnat virtuella bönesamlingar. Men varje medlem har också ett ansvar att bära, att dagligen komma inför vår Herre med de akuta bönebehov som finns idag.

Redan förra hösten beslöt Kyrkostyrelsen att man under våren skulle ordna en böne- och fastekampanj för Metodistkyrkan i Svenskfinland. Tajmingen kunde inte vara mer läglig. Därför uppmuntrar kyrkans ledning alla medlemmar i Finlands svenska metodistkyrka att fasta och be för Finlands svenska metodistkyrka, men också den rådande situationen i Finland och i världen i anknytning till COVID-19 pandemin. Från och med måndag 23 mars till och med påsksöndag 12 april uppmanar vi våra medlemmar att söka Herren och hans vilja för oss alla individuellt, men också för vårt samfund och våra församlingar. En böneplansch skickas ut till varje församling, varifrån de distribueras till varje medlems som så önskar få den. Denna plansch finns även tillgänglig på bl.a. kyrkans hemsida.

Sen några ord om fastan.

Varför fasta? Fasta är en urgammal kristen andlig tradition där man lämnar bort något för att komma närmare Gud och höra honom bättre, och för att Gud ska kunna bättre göra sitt verk i individen. Fastan är en borttappad andlig disciplin, som vi bör hitta tillbaka till. John Wesley fastade en hel dag i veckan, periodsvis t.o.m. två gånger i veckan, allt utifrån de behov som fanns. Vi behöver hitta åter till våra djupa andliga rötter (framför allt de bibliska) och vår eftersom vår uppgift i världen är högst andligt och missionalt (sprida Guds rike), behöver vi andliga redskap till att uppfylla denna uppgift.

Det finns tre olika typer av fastor som man kan ha:
1. Absolut fasta (varken äta eller dricka)
2. Normal fasta (inte äta, men nog dricka)
3. Partiell fasta (lämna bort någon beståndsdel i maten, man lämnar bort någon måltid under dagen, mm.)
Den partiella fastan kan också innebära att ifall man inte kan lämna bort man, då kan man fasta från något annat som kan stjäla ens tid och uppmärksamhet. T.ex. some-fastan, TV fasta, osv.

Fastan kan kombineras med bön. Men om man inte har möjlighet att be (man måste t.ex. jobba) så står fastan sig helt enskild också. Man kan fasta även om man inte ber.

Be till Gud hur du ska fasta under denna tid. Och han kan svara genom att du får en tanke, en idé, en känning om hur du kan göra. Lita på den! Gud talar till alla, det gäller sig bara för oss att upptäcka på vilket sätt han gör det till just dig och mig.

Vi är kallade till att vara Guds redskap i en tid som denna. Låt oss gå in i den uppgiften med glädje!

BilagaStorlek
21 dagars bön & fasta.pdf1.18 MB


story | about seo