Skip to Content

Rekommendationer till församlingarna i koronavirustider

Handtvagning och -desinfektion är grundpelare i förhindrandet av virusspridning

Koronaviruset sprider sig i världen, Europa och Norden. Hittills har vi inte sett mer än dryga 100 fall i Finland, men situationen är eskalerande. Världshälsoorganisationen WHO klassade coronavirusepidemin som en pandemi den 11 mars. Vi uppmanar församlingar, styrelser och råd att lyssna till de råd som kommer från de finska och svenska hälsomyndigheterna (Institutet för hälsa och välfärd (THL), Folkhälsomyndigheterna) och statsledningarna. Tillställningar som samlar upp till 500 personer är inte tillåtna.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar följande:
"Det är viktigt att personer med lindriga symtom hålls hemma och undviker sociala kontakter. Det är också viktigt för friska människor att minska sina sociala kontakter för att bromsa spridningen av epidemin. Detta kan främjas till exempel genom distansarbete och genom att undvika platser där många människor rör sig."

Vi uppmanar er att vara uppdaterade med hjälp av bl.a. THL:s hemsidor, Folkhälsomyndighetens och Statsrådets hemsidor:
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronavir...

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuell...

https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset

Från kyrkans ledning vill vi ge följande uppmaningar och riktlinjer till församlingarna:

• Uppföljningsansvar: Vi uppmanar alla församlingsråd att hålla sig uppdaterade och informerade om situationsutvecklingen, att göra riskutvärderingar, uppföljningar och fatta beslut om bl.a. inhiberingar.

• Gudstjänster: Vi ber församlingsråden att göra riskutvärderingar gällande gudstjänstfirandet, men vi vill inte i detta skede rekommendera att församlingarna inhiberar sina gudstjänster. Man bör dock göra riskutvärderingar utifrån bl.a. riskgrupper, församlingens storlek, gudstjänstdeltagarantal i förhållandet till kyrkorummet, m.m.

• Andra samlingar/tillställningar: Tillställningar som har vissa riskgrupper som målgrupp bör inställas (gäller t.ex. pensionärssamlingar, familjecaféer, m.fl.). Övriga samlingar och tillställningar bör utvärderas utifrån riskfaktorer och reduceras till minimum.

• Församlingskonferenser: Församlingskonferenserna hålls som planerat, men bör hållas i kyrksalar så att mer utrymme mellan de närvarande kan garanteras.

• Kyrkkaffe och serveringar: Vi uppmanar att all servering i samband med gudstjänster och övriga samlingar inställs.

• Nattvard: Vi uppmanar församlingarna att använda särkalkar, inte gemensam kalk (t.ex. doppning i gemensam kalk). Vi bör vara uppmärksamma på att nattvardsdeltagaren endast rör vid sin egen brödbit/oblat och sin egen kalk. Nattvardsförättaren bör tvätta sina händer synligt med handdesinfentionsmedel eller alternativt använda sig av engångsplasthandskar.

• Handhälsningar m.m.: Undvik att hälsa på människor genom handskakningar och kramar. Vi uppmanar att lägga upp planscher med instruktioner gällande vid kyrkornas ingångar till allas påseende.

• Hygien: Vi uppmanar alla att hänga upp anvisningar med allmänna hygienråd till allas påseende i församlingslokalerna, och framför allt påpeka vikten av god handhygien. Handdesinfentionsmedel bör finnas nära tillhands vid ingångar och på toaletterna. Dörrhandtag och toaletters rengöring bör prioriteras och genomföras med kortare mellanrum.

• Barn- och ungdomsarbete, konfirmationsarbete, lägrer m.m.: Vi uppmanat att alla utlandsresor, planerade läger och andra större arrangemang inhiberas.

För anställda och råds- och kommittémedlemmar gäller följande anvisningar:

• Förrättningar: Pastorer kan genomföra förrättningar och besök med maximalt 100 deltagare. Kyrkrummet får vara maximalt halvfullt.

• Hem- och sjukbesök: Dessa bör reduceras till att omfatta bara de mest nödvändiga. Själavård får förekomma, men då bör man hålla 3m avstånd till varandra. Använd hellre telefon eller sociala medier (såsom Facebook, Whatsapp, m.fl.) än ett fysiskt besök. Undantagssituation är en allvarligt sjuk eller döende människa. Då bör anstaltens egna restriktioner följas.

• Reseråd: På basis av UM:s rekommendation uppmanar vi att alla utlandsresor inhiberas eller förflyttas till ett senare datum. Vid resor inom landet uppmanar vi till försiktighet och bil är att föredra framom allmänna transportmedel. Detta innebär också att vi uppmanar att inte ta emot utlandsgäster heller.

• Styrelsemöten: Telefonmöten, Skypemöten och dylika bör föredras.

• Utomstående grupper: Utomstående grupper som använder metodistförsamlingarnas lokaler, såsom t.ex. andra församlingar, AA-grupper, utomstående bönegrupper, m.fl. bör själva fatta beslut och informera om sina verksamheter under denna tid.

Eftersom situationen lever, kommer vi att uppdatera dessa anvisningar vid behov. Men tills annat meddelas är dessa instruktioner i kraft t.o.m. 31 maj, i enlighet med Statsrådets och biskopskontorets anvisningar.

Borgå/Vasa/Karleby, 13.3.2020

Leif-Göte Björklund, distriktföreståndare
Camilla Klockars, distriktföreståndare
Sarah Tiainen, årskonferenssekreterarestory | about seo