Skip to Content

Gemensamma frikyrkokonferensen i Vasa

01.01.2022 09:00
20.06.2022 13:00

Sommarkonferensen, som var inplanerad till 11-14.6.2020 i Vasa skjuts fram till sommaren 2022 enligt FS höstmötes beslut pga. de rådande omständigheterna.

(Välkommen på den gemensamma frikyrkokonferensen i Wariska skolcenter i Vasa, 11-14.6.2020. Metodistkyrkan har sina förhandlingar to 11 och fre 12.6 i Metodistförsamlingen i Vasa (Fredsgatan 12) och deltar sedan i övrigt i den gemensamma frikyrkokonferensen. Huvudtalare på konferensen är bl.a. Tomas Sjödin (Sve), Niklas Piensoho (Sve), m.fl.)all_event | about seo