Skip to Content

Hälsningar från MKU:s årsmöte!

P6190566.JPG

Efter att i flera års tid ingående ha analyserat lägergården Jumijärvis nuläge och framtidsutsikter beslöt MKU:s årsmöte 9.6.2018 i Helsingfors att sälja lägergården Jumijärvi efter årets lägersommar.

Under vintern tillsattes en arbetsgrupp för Jumijärvi, eftersom MKU:s ekonomiska situation förändrats radikalt. Uteblivet statsunderstöd (ändrade principer för beviljande) och uteblivna fondbidrag för 2018 gjorde att MKU inte längre klarar av att betala de löpande kostnaderna för Jumijärvi.

Inför den tillsatta arbetsgruppens möte hölls ett bönemöte under ledning av Tom Riska, där avsikten var att be Gud om vägledning gällande Jumijärvis framtid. De svar som mötet upplevde, bekräftade försäljningsplanerna.

Antalet läger och lägerdeltagare har minskat under flera år, trots att förra årets barn- och familjeläger var populärt och samlade 53 deltagare och ledare. MKU ser en tendens av förändrad lägerkultur i samhället, där traditionella övernattningsläger ändrat form till dagsläger. Barn i de lägre klasserna verkar vara ovana att vara borta hemifrån under flera dagar. Jumijärvi lägergård ligger ca 300 km från samtliga metodistförsamlingar, vilket ytterligare höjer tröskeln för lägerdeltagande. De flesta av lägergårdens byggnader är över 50 år gamla och motsvarar inte, trots regelbundet underhåll, dagens krav och en renovering av byggnaderna är varken ekonomiskt eller tekniskt möjlig att genomföra.

MKU anser att lägerverksamhet för barn och ungdomar är mycket viktigt, men lägerplatsen har mindre betydelse. Lägerverksamheten fortsätter i sommar på Jumijärvi som planerat. Styrelsen utreder lämpliga alternativ för lägerverksamhet inför sommaren 2019.story | about seo