Skip to Content

Det händer i kyrkan

Marcus.jpg

Det händer är temat för nr 5_2017 av Rauhan Sanomia/Nya Budbäraren, som kom ut i veckan. Fråga efter det i närmaste svenskspråkiga metodistförsamling eller beställ från hans.vaxby[at]gmail.com. På bilden Marcus Olsson, som var en av huvudtalarna vid årets Sommarfest (årskonferens), här från lördagens missionsjippo i Western-stil.

Under rubriken Händer och fötter skriver Hans Växby på ledarplats:
Det händer inget i kyrkan utan fötter!
Ibland kan man få intrycket att det som händer i kyrkan sker i debatter och tilldragelser som det skrivs om. Och ibland ger vi intryck av att ett beslut eller en plan är en handling. Men debatter är tyvärr ofta mer sårande och splittrande än kreativa och inspirerande. Och en del planer blir bara planer – som husmodern som älskade läsa kokböcker, men sällan lagade något annat än det hon alltid lagat.
Det finns ett naturligt avstånd mellan tanke och handling. Goda idéer behöver mogna och det är ibland bra att tänka sig för. Men både på riksplanet och i den lokala församlingen kunde man ibland önska att avståndet var lite kortare. Ibland bromsar den byråkratiska trögheten, ibland tror vi att vi inte kan eller får.
Men framför allt behövs passionen! Det är den som gör att det ändå sker en hel del, både i de små och de stora sammanhangen. Vi tackar Gud för alla med villiga och ivriga fötter. De människor som ser till att något händer.story | about seo