Skip to Content

Metodistkyrkans tro

Solnedgång

Varken historiskt eller i nutid har metodismen utmärkt sig genom starka läromässiga markeringar. Den största vikten har lagts vid den personliga erfarenheten av Guds verk och den praktiska tillämpningen av tron i vardags- och samhällsliv. Det finns därför en stor värdegemenskap med hela frikyrkligheten. Samtidigt står man genom sin kyrkliga struktur nära Finlands evangelisk-lutherska kyrka och har i sin teologiska tradition tydliga katolska och ortodoxa drag. Några betoningar är dock särskilt viktiga för metodister och sätter än idag sin prägel på förkunnelsen och inställningen till samhällsfrågor.

Metodister är angelägna att beskriva Guds verk i en människa som en process full av dynamisk nåd. Gud börjar sitt verk i människan långt innan hon själv är medveten om det (förekommande nåd). När människan inbjuder Jesus att bli Herre i sitt liv, rättas det brutna förhållandet till Gud till (rättfärdiggörande nåd) och inleds en livslång utveckling av mognad och utrustning till tjänst (helgande nåd). Detta ger en positiv – eller rättare sagt: en hoppfull – människosyn. Gud kan göra mer åt synden än ”bara” förlåta den.

Metodister vill också gärna beteckna sig som ”kristna med helhetssyn på livet”. Trots det starka pietistiska inflytandet finns det varken någon ”kulturfientlighet” eller ovilja att befatta sig med politik och samhällsfrågor. I stället för uppdelning i andligt och värdsligt betonas det att människan fått hela sitt liv och hela denna värld som gåva av Gud och är ansvarig för sin förvaltning av allt detta inför Gud. Helgelsen har därför både en inre och en yttre sida. John Wesley talade om ”social holiness” och menade att all sann kristendom är ”social religion”.

Närmare information om Metodistkyrkans tro finns på engelska på www.umc.org och www.wesleyforum.orgpage | about seo