Skip to Content

Anmälan till konferensen 2015

Metodistkyrkans årskonferens 4-7.6.2015 hålls på Suomen Raamattuopisto i Grankulla (Helsingforsvägen 10, 600 m från stationen). Vi har tillgång till skolans fina utrymmen för förhandlingar, möten, måltider och övernattning – allt på samma ställe. Söndagens avslutningsgudstjänst firar vi i Betlehemskyrkan.

Talare under konferensen är bl.a. Jani Edström, Patrik Hellström och biskop Christian Alsted. Skilt barnprogram ordnas under veckoslutet och barnvakt under förhandlingarna.

Young people's address at General Conference

Alla unga människor har möjlighet att presentera ett budskap på generalkonferensen. I bifogade fil finns instruktioner hur man gör det. Frågor besvaras av Monica Lundgren.

Motioner till Generalkonferensen

gc2016-logo-color-web-690x370.jpg

I bifogade fil finns instruktioner om hur man skriver och sänder motioner till Metodistkyrkans generalkonferens. Motioner avser förslag till förändringar i Kyrkoordningen (The Book of Discipline 2012). Frågor besvaras av Monica Lundgren.

NÖDHJÄLP BEHÖVS I UKRAINA!

Ukraina

Pga oroligheterna i östra Ukraina har människor tvingats fly sina hem och söka fristad i västra Ukraina. De familjer vi är i kontakt med har små barn och har flytt från regionen Lugansk till regionen Uzhgorod och byn Kamyanitsy. Inkvarteringen har skett dels hos familjer, i några fall på hyra. Några av de yngre flyktingarna har lyckats få tillfälliga jobb, men de flesta äldre lyckas inte med det.

Lokalförsamlingarna försöker hjälpa dem så gott det går, men pga att landets ekonomi nu är väldigt svag är det svårt att kunna hjälpa tillräckligt. En familj på tre personer behöver ungefär 150 USD per månad för att kunna få mat. För att hjälpa 20 familjer krävs 1.000-2.000 USD per månad. Det är oklart hur länge det tar innan familjerna kan återvända till sina hem.

Program för årskonferensen i Grankulla

Kristen 2015

Bifogat finns årskonferensens program. Det kommer också att skickas till församlingarna i pappersformat.

Sommarläger 2015

Jumibroschyr

Lägerbroschyren är klar, skriv ut ditt eget exemplar från bilagan eller hämta ett från församlingen!

Lägerdatum:
Barnläger 27-30.6 Ledare: Miko & Iselin Nylund m.fl.
Talkohelg 2-5.7. förvaltningsrådet ansvarar
Kanotläger 1 29.6-3.7 och nr 2 1-7.8 Annika Lahtinen m.fl
Ungdomsläger 1: 18– 25.7 internationellt ungdomsläger i Nordirland
Ungdomsläger 2: 28.7-1.8 Sverigeresa: läger i Däldenäs

Den största delen av ledarna och personalen på våra läger arbetar oavlönat, på frivillig basis. Tack vare deras insats kan vi hålla förmånliga läger. Vill du hjälpa till på något läger? Ta kontakt med styrelsen (styrelsen@mku.fi) om du vill veta mera.

Called2Serve - School of Congregational Development i Tallinn 24-27 september 2015!

Called2Serve.jpg

Nu finns det information om höstens stora ledarkonferens i Tallinn - hela biskopsområdet är med. Reservera tiden och kom med på högklassig undervisning!
Mera information på www.umc-ne.org

Ledigt jobb för sjukskötare

Konkordiahemmet är ett svenskspråkigt servicehem beläget i Främre Tölö. Vi behöver nu en sjukskötare för tillsvidare arbetsförhållande med olika ansvarsuppgifter.

Vi söker dig som är flexibel, glad och positiv till din läggning.
Arbetet är i två skift. Tjänsten kan tillträdas genast eller enl. överrenskommelse.

För mer info vänligen kontakta föreståndare Maria Stenbacka tel. 050 463 74 67 eller maria.stenbacka@konkordiahemmet.fi
Sänd din ansökan per mejl eller post:
Konkordiahemmet, Apollogatan 5 B 37, 00100 Helsingfors

Nytt hem för barnhemsbarnen i Zimbabwe

Zwe nya Home of Hope

Arbetet för att bygga ett nytt hem för barnhemsbarnen i Home of Hope har inletts. Den första transaktionen till Zimbabwe är gjord och de pengarna skall användas till lön åt dessa arbetare som röjde tomten på 11ha, vägförbättring, dragning av vattenrör från närmaste hus samt ingärdande av hela området med metallstängsel. Nu är vi igång!

Bernt Klockars

Konkordiahemmet har fått nytt telefonnummer

Konkorddia

Helsingfors svenska metodistförsamling har under 80 år bedrivit verksamhet inom äldreomsorgen. Församlingens servicehem erbjuder god och kärleksfull vård i hemlik miljö. Hemmets föreståndare är Maria Stenbacka. Från 2.3 är det nytt telefonnummer till Konkordiahemmet 050-463 74 67.
Se hemsidan www.konkordiahemmet.net för mera info.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut