Skip to Content

Myntgissningstävlingen..

10551509_826748264016448_1326261465483813213_o.jpg

..som Rådet för mission ordnade till förmån för Missionär Nanna Rosengårds arbete i Aten är nu avgjord. Ordförande har med hjälp av valutaomvandlare som Forex och Oanda kommit fram till att kannan innehöll 187,99 €. Den som kom närmast summan och därmed får utresan till Aten betald är Kristina Palmér som gissat på 162,50 €. Stort grattis!

Konsultation om Metodistkyrkans sociala principer

Metodistkyrkan ordnar 7 konsultationer över hela världen för att arbeta med kyrkans Sociala principer. I Europa hålls konsultationen den 14-15 december 2014 i Prag. Cirka tjugo personer kan delta i konsultationen och information om den och ansökningstillvägagångssättet finns i bilagan.

Resa till Aten - Marie Fred är rese-ledare

Grekland flagga

Kom med på Rådet för missions teamresa till Aten, Grekland, där vi bekantar oss med vår utsända Nanna Rosengårds arbete och hjälper till med praktiska uppgifter och evangelisation.

Resan sker troligen 13-20 november. Kostnad för flygbiljett är ca 280e. Boendet på Samariacentret i massinkvartering kostar ca 50e, därtill kommer mat. Om man vill kan man boka hotell. Meddela om ditt intresse inom augusti till Marie Fred, som är rese-ledare. Marie kan ge mer info på: marie.fred@metodistkyrkan.fi eller +358 50 5470688.

Fin avslutning på lägersäsongen

jumi 2014

Den 8-10.8 hölls sommarens sista läger, Sommarhelg på Jumi. Det blev en fin avslutning på säsongen med Oas-temat ur olika vinklar under ledning av biskop Christian Alsted och Camilla Klockars. Vädret var strålande, myggorna lyste forfarande med sin fråvaro och gemenskapen fin bland de 0-85-åriga deltagarna.

Education for local preachers

There will be a course for local preachers during September 2014-May 2015/fall 2015. The course consists of nine parts, two days of mandatory presence, of which the first takes place in the UMC in Vasa on September 20, 2014 at 11-16.
Information and registration: Mayvor Wärn-Rancken; mayvor.rancken@metodistkyrkan.fi. Deadline: September 14, 2014.

Lokalpredikantsutbildning

Kyrkan ordnar en utbildning för blivande lokalpredikanter under nästa verksamhetsår under tiden september 2014 - maj 2015/hösten 2015.
Utbildningen sker på distans med nio moduler. Två närvarodagar krävs; den första hålls lördagen den 20 september kl. 11-16 i metodistkyrkan i Vasa.
Anmälningar till Mayvor Wärn-Rancken - mayvor.rancken@metodistkyrkan.fi senast 14.9.2014.

För Metodister i Sverige: närmare information och anmälningar:Nils-Gustav Sahlin; ng.sahlin@gmail.com.

Ryggsäckar till Zimbabwe

hearing impaired grupp

Under årskonferensen i Karleby ordnade aktionsgruppen i Grankulla en insamling för att köpa ryggsäckar till eleverna i klassen för de hörselskadade barnen i Nyadire Primary School. The Nyadire Connection skickar årligen ryggsäckar fyllda med pennor och block m.m. i en container med utrustning och gåvor till Nyadire. Aktionsgruppen i Grankulla fick veta att de inte finns sponsorer för de hörselskadade eleverna och de har blivit utan ryggsäckar tidigare. På årskonferensen fick vi sponsorer för 21 av de 29 barnen, stort tack till er som deltog!

Hör barnen sjunga en sång som amerikanerna lärt dem via följande länk:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HmWN6iptiCA

Första spadtaget har tagits

Kenya 2014

KENYA. Biståndsprojektet som skall resultera i att yrkesskolan Word of Faith Community College får ett internat har inletts. Internatet behövs för att man skall kunna rekrytera studerande längre ifrån än en radie om ca 10km. Yrkesskolan är tänkt främst för läskunniga ungdomar från fattiga familjer. De första pengarna sändes 20.5.2014. Som framgår av bilden har en del jordschaktningsarbeten inletts. Bernt Klockars.

Bilden är tagen av Frank Njoro.

En växande oas

Oasis_in_Libya.jpg

"En växande oas" är temat för årets familjeläger och sommarhelg på Jumijärvi 8-10 augusti 2014. En oas är en plats av vila och förnyelse. Samtidigt kan vi själva bli oaser för andra människor. Veckoslutet fokuserar på gemenskap: på att bygga broar mellan generationer, församlingar och traditioner och innehåller både allvar och lek. Biskop Christian Alsted och Camilla Klockars har planerat lägerprogrammet. Anmälningar till Cata Ekman-Niemi-Kaija (cata@mku.fi). Välkommen!

Sommarläger!

Jumiläger

Hoppas just du kan delta i kyrkans läger eller konferens i sommar!

Sommarens läger är ju: Barnlägret 26-29.6, (Kanotläger I 23-27.6 -fullt), Kanotläger II 30.6-6.7, Talkohelg 3-6.7, Tonårsläger 29.7-3.8, Sommarhelg på Jumijärvi 8-10.8. Mer info om lägren finns på MKUs hemsida www.mku.fi och lägerbroschyrer finns i din församling.

Det sista lägret i augusti riktar sig till alla åldrar, såna som varit på Jumi och såna som kommer första gången. Camilla Klockars är lägerchef och biskop Christian Alsted kommer att undervisa.

För den som inte besökt lägergården ännu, finns det en kort power point presentation här:

https://www.dropbox.com/s/9acfwtdvs79mr19/Jumij%C3%A4rvi%20presentation-...

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut