Skip to Content

Kustbandet nr 1 mars 2021

1 bitte.jpg

Kära vänner!

Nu är det här, rundbrevet med kyrkans och församlingarnas nyheter till medlemmar och vänner i våra metodistförsamlingar i Finland och Sverige! Innehållet skall stärka vår kristna tro och identitet och bygga upp den inbördes gemenskapen. Brevet planeras ges ut i slutet av mars, maj, september och november utan något bestämt datum eller sidantal. Intervju, bokpresentation, en bibelfråga för de yngre och Vad hörs? från några församlingar, ingår bland annat i detta nummer.

Biskopskontoret informerar

CoB logo.jpg

Bishops Reconsider May 8 Special Session of General Conference

WASHINGTON, D.C. - The Council of Bishops of The United Methodist Church met on Monday, March 22, 2021 in an additional meeting to consider pressing matters related to the Council’s work. After much conversation, the bishops reached a decision that in the best interest of the church at this time, they would cancel the Special Session of the General Conference which was set for May 8, 2021.

The bishops announced that they will dedicate their regularly scheduled April meeting to conversation based on results of listening sessions that are occurring and discern a possible need for a new timeline toward General Conference 2020 set for August 29 to September 6, 2022, in Minneapolis, Minnesota.

Datum att hålla reda på

komihåg.jpg

Hej,
påminner om tidtabellen för årskonferensmaterial m.m.

31.3 deadline för uppsägande av förtroendeuppdrag (se föregående nyhet)
31.3 deadline för motioner - förlängt till 15.4
15.4 deadline för rapportering/ konferenstrycket
15.5 hoppas jag kunna skicka ut konferenstrycket, så att man hinner behandla det i församlingarna före sommarsemestrarna.

Årskonferensen hålls i Vasa 24-26-9-2021.

Cata Ekman-Niemi-Kaija, årskonferenssekreterare

Från nomineringskommitten

Bästa medarbetare och förtroendevalda inom Finlands svenska metodistkyrka!

Vi i nomineringskommittén startar vårt arbete inför årets årskonferens.
I detta skede önskar vi få reda på om du ämnar fortsätta med ditt/dina uppdrag framöver.
Om du av någon anledning inte kan/vill fortsätta, skulle vi önska att du kunde meddela oss skriftligt om detta senast den 31 mars 2021.
Därtill skulle vi vara tacksamma om du har något förslag på person som du tycker att vi skulle tillfråga om ersätta dig i arbetet. Det skulle också till stor hjälp för oss om du kort vill redogöra för den insats du gjort, så att vi kan försöka hitta en god ersättare för dig.

Vi vill också uppmuntra och uppmana till bön för kyrkan!
Hoppfull vårtid med Guds kraft och välsignelse!

Tuula Sahlin, sammankallande

Världsböndagen 5.3.2021

safe_image.jpg

Många är vi som gärna vill fira Världsböndagen den 5 mars, men i år ser det just nu inte ut att bli möjligt att göra det fysiskt/konkret. Därför har Världsböndagskommittén gjort inspelade gudstjänster tillgängliga, både på svenska https://youtu.be/qoOPFULvvO8
och på engelska https://www.youtube.com/watch?v=edQMgNFdRdo&feature=youtu.be) så att vi alla kan delta på de sätt som är möjliga.

Uttalande från tre biskopar

biskopar.jpg

Vår överlåtelse
Vi befinner oss vid ett vägskäl i metodistkyrkans liv och historia. Kristna har otaliga gånger varit engagerade i teologiska debatter och varit av mycket skilda åsikter när det gäller lära och etik. Ibland har detta lett till reformer och ibland även till splittring. Under nästan tio decennier har metodister varit av olika åsikt när det gäller förståelsen av den mänskliga sexualiteten, vilket har orsakat ofantlig sorg och smärta för många. Vår oförmåga att lösa dödläget på grund av olika åsikter har lett oss till en punkt där något slag av separation verkar ofrånkomlig.

Ny bok!

mwr.jpg

Nu har Mayvors och Annamaijas bok sett dagens ljus. Boken har en kristen värdegrund och är resultatet av två års arbete.Varje kapitel slutar med en bön. Den här boken säljs av Suomalainen kirjakauppa, Basam Books, Adlibris, Prisma nätbutik och Booky.fi eller det går att låna den från biblioteket.

Köper man boken direkt av Mayvor går det 0,50e/bok till Mielenterveyden keskusliitto, boken kostar 20e. Beställ via messenger eller mejl: mayvor.rancken@metodistkyrkan.fi

Är du intresserad av att bli pastor?

pastor.jpg

Funderar du på vad du vill börja jobba med i framtiden eller på att byta yrke? Eller skulle du vilja göra någonting nytt vid sidan om ditt nuvarande jobb eller vid sidan om dina studier? Om du har ett hjärta för att bygga den lokala församlingen och är intresserad av att leda och utrusta människor i deras tro, kan pastorsyrket vara någonting för dig. Som pastor i en lokal församling har du möjlighet att växa i dina gåvor och i din kallelse, skapa kontakter till människor i samhället och stöda människor mitt i livet.

Den ekumeniska böneveckan hålls 18-25.1.2021

boneveckan_2021_tema.png-375x375.png

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Den infaller varje år 18-25 januari.

Det blir reflektioner och böner under 8 dagar som jag kommer att dela från ekumeniska rådets hemsida på metodistkyrkans FB-sida. Dela gärna vidare!

DAG 1: KALLADE AV GUD

”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er” (Joh 15:16a)
1 Mosebok 12:1–4 Abrahams kallelse Joh 1:35-51 De första lärjungarna kallas

Reflektion

Zimbabwe i fokus på trettondagen 6.1.2021

Trettondagsinfo.jpg

Trettondagen har länge varit en missionsdag med fokus på Zimbabwe. Här kommer senaste nytt:

Inget vatten på Home of Hope

Helt oplanerat var man tvungna att borra ett nytt borrhål för vatten på Home of Hope. Varför? Det existerande borrhålet, liksom många andra i området, gav inget vatten mera i oktober. Även floder och bäckar har torkat ut. Efter 92 meter, hittades tillräckligt med vatten för basbehoven. The Nyadire Connection jobbar tillsammans med verkstaden på Nyadire för att lösa vattenproblemen på området. I framtiden hoppas man kunna installera en pump som fungerar med solenergi.

Prenumerera på innehåll


by Dr. Radut